01.

Mclay

Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Mclay. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld

door Mclay. Mooie merken. Heldere communicatie. Daar houden we van. Zet de volgende stap met jouw merk en visuele communicatie.

Gecontroleerd door: Robert Nobel | 088 236 8400 Mclay.nl

02.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo

wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al

jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Robert Nobel, MClay

Mclay

03.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Mclay. Mclay is een Videoproductiebedrijf dat zich richt op het produceren van online en offline video content.

Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van video-uitingen in elke vorm. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Mclay verzameld worden.

Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Mclay, neem dan gerust contact op!

privacy@mclay.nl | 06 1888 5223 Van hogendorplaan 4 | 7241 HG | Lochem

Mclay is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door: Robert Nobel

04

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Mclay. Deze

worden hieronder toegelicht:

  1. Het onderhouden van contacten via de email.
  1. gegevens via ons online Contactformulier (www.mclay.nl)

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Mclay via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een

voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Doel gegevens

05.

  1. Analytics

De website van Mclay verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan

jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met

jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen

met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Mclay

Mclay.nl

06

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Mclay, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling

jouw gegevens langer moeten bewaren

  1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Mclay via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op

de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Opslag periode

07.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd

bewaard binnen Google Analytics. De gegevens die Mclay ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

De e-mail van Mclay wordt gehost bij Mijndomein. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijndomein.Mijndomein

De website en back-ups van de website worden gehost bij mijndomein. Gegevens die jij achterlaat op de website van Mclay zijn op de servers van Mijndomein opgeslagen.

08.

  1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Mclay vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact

op te nemen met Mclay. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

  1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Mclay3

3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Mclay opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan

heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Mclay al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Jouw rechten

09.

1.Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Mclay vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

2. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Mclay niet op de juiste manier met jouw

gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

3. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Mclay jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via

privacy@mclay.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde

systemen en software. De persoonsgegevens die door Mclay of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een

wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd

naar mclay. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord

en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Beveiliging

10.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Mclay prive is. Je herkent deze

beveiliging aan het groene slotje voor de url.

11.

Mclay verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten

van Mclay via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor

het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de eventuele nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd,

kan Mclay de betreffende dienst nietaanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Mclay met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden

van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Plichten

12.

Mclay behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mclay dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten,

eigendom of veiligheid van Mclay te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@mclay.nl

Van hogendorplaan 4 | 7241 HG | Lochem